GüncelDil Hizmetleri Şirket Kalite Yönetim Politikası

Kalite yönetim sistemi (KYS) müşteri gereksinimlerini istikrarlı bir şekilde karşılamaya ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkarmaya odaklanan iş süreçlerinin bir bütünüdür. Şirketin amaçları ve izlediği stratejik yol ile aynı doğrultudadır (ISO9001:2015). Kurumsal hedefler ve bu hedefleri uygulamak, sürdürmek ve elde etmek için ihtiyaç duyulan istek, azim, kararlılık, politikalar, süreçler, belgelendirilmiş bilgi ve veriler ve kaynaklardan oluşan bir olgu olarak ifade edilmektedir.  

Çeviri kalite yönetim politikamızın amacı; küresel piyasalarda daha sağlıklı bir büyüme elde ederken ve rekabet güçlerini arttırmaları için uluslararası kuruluşlara en yüksek kalitede insan çevirileri ve yerelleştirme hizmetleri sunmaktır. Uluslararası alanda hizmet veren bütün çeviri şirketinin benimsediği ve ISO 9001:2008 ve ISO 17100:2015 ile kati uyum içerisindeki profesyonel davranışları belirleyen kurallar kalite yönetimi politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Kalite yönetim politikamız insan çevirileri iş akışlarımızı sürekli olarak daha etkin, etkili kılarak, hata ve kusur olasılıklarını asgari seviyelere çekerek ve mümkün oldukça sıfıra indirerek, hedef kitleminiz yani müşterilerimizin istek, beklenti ve çıkarlarını ön planda tutarak ve sürekli olarak her aşamada müşteri memnuniyetini takip ederek iş süreçlerinin her adımında uygulanmaktadır.

Kurumsal Kalite Hedeflerimiz

- Son teslim tarihlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak etkin ve etkili çeviri ve yerelleştirme hizmetlerinin rekabetçi fiyatlarla sunulması

– Çevirilerde meydana gelebilecek hata ve yanlışları asgari seviyelere çekerek ve eğer mümkün ise, kaynak metni anlam kaymaları ve/veya belirsizlik ve/veya hatalar içermeyecek şekilde düzenleyerek ve çeviriye hazır hale getirerek hata ve müşteri şikayetlerini sıfıra indirmek

- Tüm iş süreçleri ve işlemlerinin tam bir bütünlük, dürüstlük ve katı etik kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesini temin ederek çalışanların, olması gerektiği gibi kurallara uygun bir şekilde davranış sergilemesi ve bu yönde çalışmasını sağlamak

- Müşterilere beklenen ve arzu edilen seviyelerde yüksek kalitede hizmet verilebilmesini temin etmek için gerekli akademik ve profesyonel eğitimlere sahip profesyonel ve alanında uzman personelden faydalanmak

- Uygun eğitimler aracılığıyla kadromuzda yer alan personelimizi sektördeki en yeni ve en son gelişmeler hakkında sürekli olarak güncel şekilde bilgilendirmek

- Şirket süreçlerinin kalite yönetim politikasına uyum ve bağlılıklarının izlenip denetlenmesi

Şirketimiz İzlediği hizmet süreçleri doğrultusunda vermiş olduğu çeviri hizmet kalitesini belgelendirmiştir.