Multimedya Çevirisi

Özellikle eğlence ve medya endüstrisi kaliteli multimedya çevirilerine ihtiyaç duymaktadır. Buna ilaveten, çok uluslu şirketler ve hükümet kurum ve kuruluşları hedef kitlelerini eğitmek için her geçen gün artan oranda multimedya platformlarına ihtiyaç duymaktadır. Çeşitli program ya da uygulamalarla oluşturulan video, fotoğraf, film, ses kaydı gibi görsel, işitsel çevirisi multimedya çevirisi olarak ifade edilebilir.

Alt Yazı Çevirisi

Alt yazı çevirisi multimedya çeviri hizmetlerinin en önemli unsurlarından biridir. Neredeyse her çeşit video birden çok dilde alt yazı çevirisi ve yerleştirme gerektirmektedir. Eğitici ve eğlendirici video içeriğinin başarısı için uluslararası piyasalar kritik bir önem taşımaktadır, bu yüzden alt yazı çevirileri uluslararası piyasalara ulaşmanın olmazsa olmaz bir gerekliliğidir.

Alt yazı çevirisi sadece basit bir çeviri değildir; izleyicilerin hem sözel hem de yazılı içeriğe sahip sahneleri anlayabilmelerini temin etmek için oldukça teknik ve hassas bir süreç gerektirir.

Deşifrasyon

Deşifrasyon hizmeti konuşmaları canlı veya kayıttan yazılı veya elektronik metin belgesine dönüştüren bir işlemdir. Deşifrasyon hizmetleri genellikle ticari, hukuki veya toplantı organizasyonları gibi amaçlara yönelik olarak sunulmaktadır. Deşifrasyonun en yaygın şekli, konuşulan lisan kaynağını raporlar gibi yazdırma işlemine uygun bilgisayar dosyaları gibi metinlere dönüştürme işlemidir. Bu amaçla, sözlü içeriği metne dönüştürmek için etkinlik, toplantılar veya seminerlere personel istenebilmektedir. Deşifrasyon hizmeti ile alakalı olarak, çeşitli kişiler ve kuruluşlar ücretlendirme için farklı oranlar ve yöntemler kullanabilir. Fiyatlandırma, sektörler ve kişiler arası farklılık gösterse de genellikle satır başına, dakika başına veya saat başına hesaplama şeklindedir. Deşifrasyon hizmeti, hemen hemen her alandaki kurum ve kuruluşlara verilebilmektedir.

Her türlü görsel ve işitsel dosya deşifre edilerek, yazılı metin haline dönüştürülür ve gelen talep doğrultusunda söz konusu kayıtlar deşifre edildikten sonra istenilen dillere tercüme edilerek müşteriye teslim edilir.