Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri günümüzün küresel piyasalarında artan oranda ihtiyaç duyulan bir hizmettir.

Birbirinden farklı sektör artık küreselleşme yolunda büyük adımlar atmakta ve diğer kültürlerden meslektaşları ile bir araya gelmektedir.  

Artan sözlü çeviri ihtiyacına rağmen, herkes aslında bu meslek hakkında yeterli bilgiye sahip değildir.

Sözlü Çeviri ve yazılı Çeviri Arasındaki Fark Nedir?

Hem sözlü hem de yazılı çeviriler yapan çevirmenlerin yabancı dil uzmanı olmalarına ve bir dili diğer bir dile tercüme etmelerine rağmen, ikisinin rolü birbirleri ile karıştırılmamalıdır ve her ikisi de iki işi yapabilir diye düşünülmemelidir.

Yazılı çeviriler ağırlıklı olarak; basılı evraklar, kitaplar, video altyazıları, işaretler vb. metin-tabanlı materyalleri içermektedir. Yazılı çeviri yapan çevirmenler dilin gramer kuralları, sözcük dağarcığı ve dile ait nüanslar hakkında derin ve kapsamlı bir şekilde bilgi sahibidirler.

Tıp, finans veya işletme gibi çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren uzmanlar jargon veya teknik terimlere aşinadırlar. Yazılı çeviri sürecine ayrıca diğerlerinin yanı sıra yerelleştirme, küreselleştirme ve metnin başka bir kültüre veya bölgeye uyarlanması gibi faktörler de dahildir.

Aksine, sözlü çeviri işlemi iletişimin sözlü yönü ile ilgilidir. Kelime dağarcığı ve lisan kabiliyeti elbette önemlidir fakat burada sözlü çevirmenin ustalığını göstereceği alan sadece birkaç saniye içerisinde lisanları tercüme edebilmek için kişisel becerilere ve kıvrak zekaya sahip olması gerekmektedir. 

Ardıl ve simültane çeviri sözlü çevirilerin değişik türleridir ve her biri içinde bulunan duruma göre başvurulacak ideal çözümlerdir.

Ardıl çeviri nedir?  

Ardıl çeviri; çevirmenin dinleyiciye iletmesi gereken mesajı iletmeden önce konuşmacının sözlerini bitirmesini beklediği bir sözlü çeviri şeklidir ve iki kişi veya küçük gruplar ve çevirmenin odanın ön tarafında konuşmacının yanında yer alabileceği toplantılar için başvurulabilecek ideal bir çeviri çözümüdür.

Simültane çeviri nedir?

Ancak, daha büyük toplantılar, genellikle simültane çeviriyi gerektirir. Simültane (aynı zamanda konferans çevirisi olarak da bilinir) çeviride, çevirmen konuşmacı konuşurken sadece birkaç saniyelik gecikme ile çeviri yapar ve mesajı dinleyiciye iletir.

Simültane çeviriye başvurulan etkinliklerde genellikle dinleyicilere mikrofonlu kulaklık, kulaklık veya diğer görsel-işitsel ekipmanlar verilir ve böylelikle çevirmenler diğer katılımcılara rahatsızlık vermeden görevlerini yerine getirebilirler.

Neden simültane çeviri yapan çevirmenler takım halinde çalışır?

Büyük bir konferans esnasında, simültane çeviri yapan çevirmen grupları gerçek-zamanlı çeviri sunabilmek için birlikte ekip halinde çalışmaya ihtiyaç duyabilirler. Çünkü çeviri eylemi hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça yorucudur. Çevirmenler genellikle birkaç saniye soluklanmak ve dinlenmek için meslektaşları ile alternatif olarak görev değişimi yapabilirler.

Sözlü çevirmen her iki dile hakim olmanın dışında tarafsız da olmalıdır.

Sözlü çeviri yapan çevirmenin işi konuşmacının mesajını dinleyiciye aktarmaktır. Ne daha azı ne daha fazlası. Eğer konuşmacı akıl karıştırıcı bir şeyler söyler ise, çevirmen anlam katmak için mesajı düzeltmemelidir.

Sözlü çeviri yapan çevirmenler diyalogdan uzak durmalıdır. Ufak bir hatanın bile ciddi sonuçlara neden olabileceği müzakere, pazarlık veya sorgulamalar gibi tansiyonu yüksek durumlarda özellikle bu husus büyük önem taşımaktadır.

Bir diyalogu başlatırken, çevirmen doğrudan muhatap alınmamalıdır. Çevirmen her iki taraf için sadece bir araç olarak hareket etmektedir, tartışma içinde asla aktif bir katılımcı olarak düşünülmemelidir.

Üst düzey dil, algılama ve ifade becerileri gerektiren sözlü çeviri hizmetleri bünyemizdeki eğitimli ve sözlü çeviri deneyimine sahip tercümanlar tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bir tercümanı sözlü çeviri için görevlendirirken birinci şartımız tercümanın yalnızca çeviri yapacağı dillere değil aynı zamanda çeviri yapılacak konuya da hakim olmasıdır.

Konferanslar, uluslararası seminerler ve iş toplantıları gibi pek çok etkinlikte simultane çeviri, ardıl çeviri ve telekonferans hizmetleri sunan GüncelDil Hizmetleri ayrıca müşterinin taleplerine uygun olarak simultane çeviri sistemi tedariki de yapmaktadır.