Yeminli çeviri

Yeminli çeviriler, yazılı ve/veya sözlü çeviri ilgili okullardan eğitimini tamamlamış ve yeterliği resmi makamlarca onaylanmış çeviri bilimleri, mütercim tercümanlık okullarından mezun ya da ilgili okullardan yabancı dil eğitimini almış tercümanlar tarafından yapılır. Tercüman yapacağı tercümelerde, konuşulanlara, bilgi ve açıklamalara, verilen belge ve taleplere uygun şekilde yapacağına dair noter huzurunda yazılı ve sözlü yemin verir.

Apostil tasdikli çeviriler

Apostil onayı (şerhi) kısaca, bir belgenin başka bir ülkede resmi evrak olarak kabul görmesi için, gerekli belge onay sistemidir.

Apostil onaylı çeviriler, sadece evrakın gönderileceği ülkenin 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuna taraf olması halinde geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:
  -         İdari belgelere: Valilikler, Valiler, Vali adına Vali Muavinleri ve Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklar;

 -         Adli Belgelere: Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Lahey Sözleşmesine taraf olan ve Apotsil onayını kabul eden ülkeler aşağıdaki gibidir.

Resmi onay nedir?

Temel anlamda ‘resmi onay’, kaynak metinin hedef dile tam ve doğru olarak tercüme edildiğinin onayı ve beyanıdır.

Resmi onaya ne zaman ihtiyaç duyarız?

Yabancı bir ülkede yasal olarak geçerli olması gereken resmi evraklar tercüme edilmeli ve tercümeleri de resmi olmalıdır. Vekaletnameler, tesciller, sözleşmeler, doğum belgeleri, evlilik ve boşanma kayıtları ve evrakları, noter onayları gerektiren evraklar gibi diğer yasal belgeler resmi belgelere verilebilecek örneklerden bazılarıdır.

Noter Onaylı Çeviriler

Noter onaylı çevirileri, yaptığı çevirilerin aslına uygunluğuna dair Noter huzurunda yemin eden çevirmenler tarafından yapılmaktadır. Noter makamı çevirinin doğrulunu ve orijinal belgeye sadık kalındığını onaylar. Noter makamı onaylı çeviri suretini orijinal metne ilave ederek kaşe ve mührünü kullanarak çeviriyi onaylar.

Noter onayı ya da apostil gerektiren yazılı belgeler noter yeminli ve alanında uzman tarafından çevrilir. Çevirinin tamamlanmasının ardından resmi onaylar görevli personelimizce  yapılır ve kurye ile müşteriye iletilir.