Çeviri yalnızca bir dilden diğerine cümle aktarımı yapmak değil aynı zamanda kaynak kültürden beslenmiş bir metni hedef kültürde anlaşılır kılma sürecidir. Dolayısıyla çeviriyi sadece bir linguistik aktivite olarak görmek yanlış olur, söz konusu kültürlerin de çeviri sürecine dahil edilmesi şarttır.

Çeviri ve Yerelleştirmenin Tanımı

Çeviri ve yerelleştirme terimleri, konu içeriğin diğer bir dile tercüme edilmesi olduğu zaman genellikle birbirleri ile karıştırılmakta ve hatalı anlamlarıyla kullanılmaktadır. Ancak, aynı amaca hizmet etmekte olmalarına rağmen, özünde anlamları ve elde etmek istedikleri amaca yaklaşımları farklıdır.

Çeviri nedir?  Çeviri kelime anlamıyla, kaynak metnin hedef metne birebir çevrilmesi olarak tanımlanabilir.

Yerelleştirme nedir? Yerelleştirme, içeriğin yerel dile hakim kişiler tarafından uygun, kolayca anlaşılabilir ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi için hedef bölgeye, dile ve kültürel özelliklerine uygun bir şekilde içeriğin dilsel bir uyarlaması olarak tanımlanabilir. 

Yapılan araştırmalarla tüketicilerin büyük bir çoğunluğun kendi dilinden olmayan web sitelerinden ürün veya hizmet almayı tercih etmediği ortaya konmuştur. Bu da piyasada şirketler için olası yüksek bir potansiyelin kullanılamadığı anlamına gelir. Aynı şekilde, bu gerçek sadece kendi kaynak dillerde sunulan ürünler, web siteleri ve içerikte de karşımıza çıkar. Genel anlamda düşünecek olursak, modern dinamik bir küresel piyasada büyüyen ve önceden hiç adım atmadığı piyasalara girme amacı ile büyümeyi, küreselleşmeyi hedefleyen işletmeler için iki tür problem, yani dil ve kültür engeli var demektir.

Günümüzde küresel piyasada, pazara sunulan mal, hizmet ya da içerik alıcı-kullanıcılar tarafından iyi anlaşılması için dil önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle her işletme bu sorunu ivedi bir biçimde aşmak zorundadır.

 Öte yandan, kültür engeli, kaynak mesajınızı hedef kitleye en doğru ve etkili bir şekilde iletmeniz ile alakalıdır. Size son derece anlamlı gelen bir şey dünyanın diğer bir yanındaki insanlar için hiçbir şey ifade etmeyebilir veya ters bir etki gösterebilir. Hazırladığınız metinde mükemmel bir terminoloji ve gramer kullanmış olabilirsiniz, ancak hedef kitlenizin yerel kültürüne ait özellikler söz konusu olduğunda farkında olmadan düşeceğiniz gizli tuzaklar söz konusu olabilir ve sizi ve işletmenizi zor durumda bırakabilir.

Lisan ve kültürel engelleri aşma ihtiyacı ortak ve yaygın bir sorundur ve bunun tek çözümü de içeriğinizin doğru bir şekilde tercüme edilmesi yerelleştirilmesidir.

Tipik çeviri ile mukayese edildiği zaman daha yüksek oranlarda esneklik sağlama özelliği ile birlikte yerelleştirme terminoloji, hedef kitlenin bulunduğu bölgenin özellikleri ve kültürü hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmasını gerektirir.

Yerelleştirme, ara yüz düzeni, nümerik stiller, yerel para birimleri, yerel zaman ve tarih tercihleri, renkler, ölçüm birimleri, içerik, grafikler ve sanat tarzı ve stilleri gibi birçok unsurun değiştirilmesi ve uyarlanmasını gerektirir.

Başarılı bir biçimde yerelleştirilen bir içerik yerel kullanıcı tarafından içerik sanki kendi lisanında hazırlanmış gibi algılanır.

Öte yandan, Yerelleştirme, mesajınızın hedef kitle üzerinde azami etki sağlayacak şekilde iletilmesi için kaynak içeriğinizin hedef lisana uyarlanması ve uygun bir şekilde değiştirilmesine odaklanır. Amaca yönelik dokuman ve içeriklere uygulandığında arzu edilen ideal sonuçlar verir.

İşte yerelleştirme hizmetleri ile GüncelDil Hizmetleri websiteleri, reklam metinleri, kataloglar ya da yazılımların hedef kültürde benimsenmesini ve söz konusu ürünün en verimli şekilde tanıtılmasını sağlar. Hem hedef hem de kaynak kültüre hakim tercümanlarımız ile sizlere güvenilir ve amacına ulaşan yerelleştirme hizmetleri sunmaktayız.